แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Rungrawee Pounpanvong

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 »
31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วงเงิน 12,200 บาท

32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบถังดักไขมันสำหรับครัวเรือน จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วงเงิน 20,000 บาท

33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วงเงิน 5,480 บาท

34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ วงเงิน 10,000 บาท

35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วงเงิน 11,560 บาท

36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ วงเงิน 13,000 บาท

37
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วงเงิน 19,825 บาท

38
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลความต้องการในการฝึกอบรมพัฒนาทักษะ และสมรรถนะในการทำงาน จำนวน 1 งาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วงเงิน 50,000 บาท

39
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วงเงิน 19,920 บาท

40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 7 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5,392.80 บาท

41
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม (บุคคลภายนอก) จำนวน 14 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วงเงิน 6,533 บาท

42
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วงเงิน 24,400 บาท

43
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 6 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วงเงิน 15,000 บาท

44
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม (บุคคลภายนอก) จำนวน 8 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วงเงิน 43,200 บาท

45
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 11 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วงเงิน 27,390 บาท

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 »