แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Rungrawee Pounpanvong

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 »
91
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ วงเงิน 6,500 บาท (ต.บ้านปวง)

92
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำวิดีทัศน์เผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการ จำนวน 1 รายการ วงเงิน 30,000 บาท สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

93
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำระบบเพื่อใช้ในการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ จำนวน 1 รายการ วงเงิน 35,000 บาท สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

94
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมฯ จำนวน 7 รายการ วงเงิน 15,000 บาท สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

95
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ วงเงิน 60,000 บาท สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

96
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ วงเงิน 72,360 บาท สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

97
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 50,020 บาท สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

98
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 20,000 บาท สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

99
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 6,950 บาท คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

100
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 6,840 บาท คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

101
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสื่อวิดีทัศน์เผยแพร่ผลงานโครงการ จำนวน 1 รายการ 5,000 บาท สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

102
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 7,600 บาท สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

103
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่โครงการ จำนวน 1 รายการ 40,000 บาท คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

104
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ 15,900 บาท สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

105
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ 5,600 บาท สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 »