แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Rungrawee Pounpanvong

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 »
46
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ วงเงิน 5,350 บาท

47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วงเงิน 9,000 บาท

48
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วงเงิน 25,000 บาท

49
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 4 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วงเงิน 25,800 บาท

50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมประตู จำนวน 1 รายการ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วงเงิน 6,000 บาท

51
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ 18,100 บาท

52
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 8 รายการ 26,506 บาท

53
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ 5,050 บาท

54
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อโปรเจ็คเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 16,900 บาท

55
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมหมึก ยี่ห้อ XEROX จำนวน 1 เครื่อง 36,000 บาท

56
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา จำนวน 1 งาน 200,280 บาท

57
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ วงเงิน 99,900 บาท คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

58
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ วงเงิน 14,410 บาท สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 3 รายการ วงเงิน 13,375 บาท สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ วงเงิน 11,905 บาท คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 »