แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Rungrawee Pounpanvong

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »
226
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 17 รายการ สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา 14,595 บาท

227
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ งานวารสารวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 7,229 บาท

228
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดพิมพ์ และจัดทำ Art work วารสารวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 200 เล่ม 40,000 บาท

229
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 6 รายการ สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา 18,190 บาท

230
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 10 รายการ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 14,080 บาท

231
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 รายการ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 7,500 บาท

232
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 10,000 บาท

233
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 10,820 บาท

234
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการปรับปรุงห้องเรียน สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ห้อง 1121) จำนวน 1 งาน 28,000 บาท

235
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมบุคคลภายนอก 6 รายการ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
จำนวนเงิน 30,000 บาท

236
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 4 รายการ สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
จำนวนเงิน 12,560 บาท

237
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
จำนวนเงิน 10,790 บาท

238
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมบุคคลภายนอก 1 รายการ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
จำนวนเงิน 15,408 บาท

239
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมบุคคลภายนอก 1 รายการ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
จำนวนเงิน 8,025 บาท

240
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวนเงิน 8,025 บาท

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »