แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - Rungrawee Pounpanvong

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารฯ 30,000 บาท.PDF 39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมหมึกฯ วงเงิน 30,000 บาท Thu Nov 16 11:32:32 2023 พฤศจิกายน 16, 2023, 11:32:32 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการฯ 206,280 บาท.PDF 29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการงานจัดทำเอกสารผลทดสอบฯ วงเงิน 206,280 บ Thu Nov 16 11:31:37 2023 พฤศจิกายน 16, 2023, 11:31:37 am
ประกาศผู้ชนะฯ งานซื้อวัสดุสำนักงาน 7 รายการ 19,750 บ..pdf 49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ Fri Aug 11 10:44:53 2023 สิงหาคม 11, 2023, 10:44:53 am
ประกาศผู้ชนะฯ งานซื้อวัสดุสำนักงาน 15 รายการ 12,000 บ..pdf 43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ Fri Aug 11 10:44:19 2023 สิงหาคม 11, 2023, 10:44:19 am
ประกาศผู้ชนะฯ งานซื้อวัสดุฝึกอบรมฯ 19 รายการ 59,462 บ..pdf 35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม (บุคคลภายนอก) จำนวน 19 รายการ Fri Aug 11 10:43:35 2023 สิงหาคม 11, 2023, 10:43:35 am
ประกาศผู้ชนะฯ งานจ้างเหมาบริการ 1 รายการ 9,600 บ..pdf 32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ Fri Aug 11 10:42:58 2023 สิงหาคม 11, 2023, 10:42:58 am
ประกาศผู้ชนะฯ งานซื้อวัสดุฝึกอบรมฯ 6 รายการ 28,000 บ..pdf 33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม (บุคคลภายนอก) จำนวน 6 รายการ Fri Aug 11 10:41:42 2023 สิงหาคม 11, 2023, 10:41:42 am
ประกาศผู้ชนะฯ งานซื้อวัสดุฝึกอบรมฯ 6 รายการ 17,500 บ..pdf 38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม (บุคคลภายนอก) จำนวน 6 รายการ Fri Aug 11 10:41:02 2023 สิงหาคม 11, 2023, 10:41:02 am
ประกาศผู้ชนะฯ งานซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 1 รายการ 14,400 บ..pdf 32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ Fri Aug 11 10:40:21 2023 สิงหาคม 11, 2023, 10:40:21 am
ประกาศผู้ชนะฯ งานซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ 12,200 บ..pdf 40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ Fri Aug 11 10:39:30 2023 สิงหาคม 11, 2023, 10:39:30 am
ประกาศผู้ชนะฯ งานจ้างออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 ผลิตภัณฑ์ 20,000 บ..pdf 36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบฯ จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ Fri Aug 11 10:38:43 2023 สิงหาคม 11, 2023, 10:38:43 am
ประกาศผู้ชนะฯ งานซื้อวัสดุสำนักงาน 5 รายการ 5,480 บ..pdf 36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ Fri Aug 11 10:37:40 2023 สิงหาคม 11, 2023, 10:37:40 am
ประกาศผู้ชนะฯ งานซื้อวัสดุอื่นๆ 1 รายการ 10,000 บ..pdf 38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ Fri Aug 11 10:36:52 2023 สิงหาคม 11, 2023, 10:36:52 am
ประกาศผู้ชนะฯ งานซื้อวัสดุสำนักงาน 18 รายการ 11,560 บ..pdf 35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ Fri Aug 11 10:36:15 2023 สิงหาคม 11, 2023, 10:36:15 am
ประกาศผู้ชนะฯ งานซื้อวัสดุสำนักงาน 5 รายการ 13,000 บ..pdf 35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ Fri Aug 11 10:35:32 2023 สิงหาคม 11, 2023, 10:35:32 am
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »