ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: Rungrawee Pounpanvong ที่ Wed Sep 22 12:00:16 2021 กันยายน 22, 2021, 12:00:16 pm

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมฯ จำนวน 5 รายการ วงเงิน 23,280 บาท
เริ่มหัวข้อโดย: Rungrawee Pounpanvong ที่ Wed Sep 22 12:00:16 2021 กันยายน 22, 2021, 12:00:16 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมฯ จำนวน 5 รายการ วงเงิน 23,280 บาท คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม