แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - นางปุณยนชุ มณีวรรณ

หน้า: 1 2 3 4 5 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
ประกาศ ผลิตไฟฟ้า.pdf 652 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า (Solar rooftop) Thu Nov 2 14:19:33 2017 พฤศจิกายน 02, 2017, 02:19:33 pm
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง.pdf 536 อาคารหอพักนักศึกษาครุศาสตร์ จำนวน ๑ หลัง Thu Nov 2 14:34:47 2017 พฤศจิกายน 02, 2017, 02:34:47 pm
ประกาศผู้ชนะงาน smart classroom.pdf 684 ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom Fri Nov 10 16:03:28 2017 พฤศจิกายน 10, 2017, 04:03:28 pm
ประกาศผู้ชนะงาน smart classroom.pdf 649 ประกาศผู้ชนะซื้อชุดฝึกปฏิบัิติการออกแบบและเขียนโปรแกรมควบคุมกลไก Fri Nov 10 16:08:08 2017 พฤศจิกายน 10, 2017, 04:08:08 pm
ประกาศเผยแพร่แผน2.pdf 647 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาในการบริหารและดำเนินการฯ ครั้งที่ 2 Thu Nov 23 10:45:22 2017 พฤศจิกายน 23, 2017, 10:45:22 am
ประกาศเผยแพร่แผน.pdf 649 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ VRF หรือ VRV Thu Nov 23 10:48:12 2017 พฤศจิกายน 23, 2017, 10:48:12 am
ประกาศเผยแพร่แผน.pdf 610 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์รถฟาร์มแทรกเตอร์ Thu Nov 23 10:49:33 2017 พฤศจิกายน 23, 2017, 10:49:33 am
ประกาศผู้ชนะงานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์-สาขาคอมพิวเตอร์.pdf 626 ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Thu Nov 23 16:28:31 2017 พฤศจิกายน 23, 2017, 04:28:31 pm
ประกาศผู้ชนะ ชุดฝึกปฎิบัติการลำเลียงและจ.pdf 650 ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการลำเลียงและจัดเก็บชิ้นงาน Thu Nov 23 16:30:00 2017 พฤศจิกายน 23, 2017, 04:30:00 pm
ประกาศผู้ชนะ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านภาษาอั.pdf 675 ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษ Thu Nov 23 16:31:31 2017 พฤศจิกายน 23, 2017, 04:31:31 pm
ประกาศเผยแพร่แผน2.pdf 672 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดฝึกปฏิบัติการทดสอบเครื่องเย็นและระบบปรับอากาศ Fri Nov 24 16:36:20 2017 พฤศจิกายน 24, 2017, 04:36:20 pm
ประกาศเผยแพร่แผน2.pdf 474 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดห้องปฏิบัติการทางภาษาไทยเพื่อการศึกษาฯ ครั้งที่ 2 Wed Nov 29 10:54:49 2017 พฤศจิกายน 29, 2017, 10:54:49 am
ประกาศห้องเรียนอัจฉริยะ.pdf 495 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อห้องเรียนอัจฉริยะ smart classroom Thu Nov 30 10:06:56 2017 พฤศจิกายน 30, 2017, 10:06:56 am
ประกาศหอพักนักศึกษา.pdf 497 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ Thu Nov 30 10:12:33 2017 พฤศจิกายน 30, 2017, 10:12:33 am
ประกาศกล้องจุลทรรน์.pdf 527 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 24 รายการ Thu Nov 30 10:14:52 2017 พฤศจิกายน 30, 2017, 10:14:52 am
หน้า: 1 2 3 4 5 »