ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: Rungrawee Pounpanvong ที่ Thu Sep 20 09:43:04 2018 กันยายน 20, 2018, 09:43:04 am

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 22,860 บาท
เริ่มหัวข้อโดย: Rungrawee Pounpanvong ที่ Thu Sep 20 09:43:04 2018 กันยายน 20, 2018, 09:43:04 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 20 รายการ วงเงิน 22,860 บาท