ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: Rungrawee Pounpanvong ที่ Fri Jul 19 10:33:27 2019 กรกฎาคม 19, 2019, 10:33:27 am

หัวข้อ: ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 4 รายการ สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา
เริ่มหัวข้อโดย: Rungrawee Pounpanvong ที่ Fri Jul 19 10:33:27 2019 กรกฎาคม 19, 2019, 10:33:27 am
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาจำนวน4รายการ สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น 7,020 บาท