ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: Rungrawee Pounpanvong ที่ Thu Jun 4 10:47:58 2020 มิถุนายน 04, 2020, 10:47:58 am

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผลิตสื่อวีดีทัศน์ฯ จำนวน 1 งาน
เริ่มหัวข้อโดย: Rungrawee Pounpanvong ที่ Thu Jun 4 10:47:58 2020 มิถุนายน 04, 2020, 10:47:58 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผลิตสื่อวีดีทัศน์นำเสนอรูปแบบข้อมูลเบื้องต้นด้านการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็ก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน จำนวนเงิน 40,000 บาท