ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศราคากลางงานวิจัย => ประกาศราคากลางงานวิจัย => ข้อความที่เริ่มโดย: kanlaya ที่ Fri May 17 08:52:08 2019 พฤษภาคม 17, 2019, 08:52:08 am

หัวข้อ: ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ วจ.-งปม. C01-2562 รศ.ดร.ไพฑูรย์ จำนวน 127,800 บาท
เริ่มหัวข้อโดย: kanlaya ที่ Fri May 17 08:52:08 2019 พฤษภาคม 17, 2019, 08:52:08 am
การพัฒนาการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บสู่ความเข้มแข็งอย่างเป็นระบบ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง