ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศราคากลางงานวิจัย => ประกาศราคากลางงานวิจัย => ข้อความที่เริ่มโดย: kanlaya ที่ Wed May 22 16:01:19 2019 พฤษภาคม 22, 2019, 04:01:19 pm

หัวข้อ: ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ วจ.งปม.A02-2562 ดร.อัจฉรา จำนวน 241,700 บาท
เริ่มหัวข้อโดย: kanlaya ที่ Wed May 22 16:01:19 2019 พฤษภาคม 22, 2019, 04:01:19 pm
การพัฒนาสมรรถนะโฮมสเตย์ของการท่องเที่ยวสร้างสรรค์
เชิงวัฒนธรรมผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดลำปาง