ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศราคากลางงานวิจัย => ประกาศราคากลางงานวิจัย => ข้อความที่เริ่มโดย: kanlaya ที่ Wed May 22 15:58:49 2019 พฤษภาคม 22, 2019, 03:58:49 pm

หัวข้อ: ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ วท.03-2562 ดร.ไพบูลย์ จำนวน 276,100 บาท
เริ่มหัวข้อโดย: kanlaya ที่ Wed May 22 15:58:49 2019 พฤษภาคม 22, 2019, 03:58:49 pm
ผลของไคตินและกากสับปะรดเหลือทิ้งต่อคุณสมบัติทางเคมีของดินและผลผลิตของข้าวโพด