แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - naratip chuapudee

หน้า: 1
Filename Downloads ข้อความ Posted
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ ณ 17 ส.ค. 61.PDF 751 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 10,260 บ Thu Aug 23 09:16:24 2018 สิงหาคม 23, 2018, 09:16:24 am
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 7,650 บาท.PDF 784 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารและจัดทำเล่มผลประเมินฯ หลักสูตร Wed May 30 15:39:29 2018 พฤษภาคม 30, 2018, 03:39:29 pm
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบบันทึกประเมินฯหลักสูตร ปีการศึกษา 2560.PDF 820 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารและจัดเรียงชุดแบบบันทึกผลการประเมินฯ Tue Apr 24 09:31:31 2018 เมษายน 24, 2018, 09:31:31 am
ขอจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน 6,000 บาท.PDF 791 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารโครงการ QA better together เป็นเงิน 6,000 บ Wed Mar 21 08:31:35 2018 มีนาคม 21, 2018, 08:31:35 am
ขอซ์้อวัสดุสำนักงาน 11,970 บาท.PDF 789 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ เป็นเงินจำนวน 11,970 บาท Wed Mar 21 08:29:10 2018 มีนาคม 21, 2018, 08:29:10 am
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะ ร้านปุ๊ก๊อปปี้ (14,145 บ.).PDF 772 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่มคู่มือการประกันคุณภาพฯ Mon Feb 5 09:35:52 2018 กุมภาพันธ์ 05, 2018, 09:35:52 am
หน้า: 1