แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - husoc

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »
181
ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 23 รายการ จำนวนเงิน 30,000 บาท

182
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ จำนวนเงิน 24,990 บาท

183
จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเสนอหลักสูตรเข้าคณะกรรมการฯ จำนวน 100 ชุด จำนวนเงิน 7,900 บาท

184
จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 3 วัน จำนวนเงิน 9,000 บาท

185
จ้างเหมารถตู้พร้อมคนขับและเชื้อเพลิง 2 วันจำนวน 5 คัน จำนวนเงิน 36,000 บาท

186
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ จำนวนเงิน 5,000 บาท

187
จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 3 วัน จำนวนเงิน 9,000 บาท

188
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ จำนวน 15,400 บาท

189
จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 4 วัน จำนวนเงิน 12,000 บาท

190
จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 วัน จำนวนเงิน 6,000 บาท

191
ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 13 รายการ จำนวนเงิน 80,600 บาท

192
จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 1 คัน จำนวน 3 พื้นที่ จำนวนเงิน 9,000 บาท

193
จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 รายการ จำนวนเงิน 25,000 บาท
้ิ

194
จ้างจัดทำสื่อเพื่อใช้ในช่องทางการตลาดออนไลน์ จำนวน 1 งาน จำนวนเงิน 45000 บาท

195
จ้างบันทึกข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์คณะฯ ปีการศึกษา 2563 เป็นเงิน 7335 บาท

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »