แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - husoc

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »
166
จ้างเหมารถตู้พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 วัน จำนวนเงิน 7,000 บาท

167
จ้างเหมารถตู้พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 วัน จำนวนเงิน 6,000 บาท

168
จ้างเหมารถตู้พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 วัน จำนวนเงิน 6,000 บาท

169
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ จำนวนเงิน 6,800 บาท

170
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ จำนวนเงิน 6,800 บาท

171
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ จำนวนเงิน 6,800 บาท

172
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ จำนวนเงิน 6,800 บาท

173
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ จำนวนเงิน 15,000 บาท

174
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ จำนวนเงิน 25,000 บาท

175
จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 3 วัน จำนวนเงิน 9,000 บาท

176
จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม จำนวน 2 รายการ จำนวนเงิน 6,750 บาท

177
ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 9 รายการ จำนวนเงิน 13,498 บาท

178
ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 28 รายการ จำนวนเงิน 50,520 บาท

179
จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 1 คัน จำนวน 3 วัน จำนวนเงิน 9,000 บาท

180
จ้างเหมาเก็บข้อมูลรายตำบล ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน จำนวน 1,000 ชุด จำนวนเงิน 30,000 บาท

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »