แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - husoc

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »
91
จ้างเหมาเก็บข้อมูลรายตำบล ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน จำนวน 1,000 ชุด จำนวนเงิน 30,000 บาท

92
จ้างเหมาเก็บข้อมูลรายตำบล ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง จำนวน 1,000 ชุด จำนวนเงิน 30,000 บาท

93
จ้างเหมาเก็บข้อมูลรายตำบล ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง จำนวน 1,000 ชุด จำนวนเงิน 30,000 บาท

94
จ้างเหมาเก็บข้อมูลรายตำบล ต.บ้านแป้น อ.เมือง  จ.ลำพูน จำนวน 1,000 ชุด จำนวนเงิน 30,000 บาท

95
จ้างเหมาเก็บข้อมูลรายตำบล ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน จำนวน 1,000 ชุด จำนวนเงิน 30,000 บาท

96
จ้างเหมาเก็บข้อมูลรายตำบล ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง  จำนวน 1,000 ชุด จำนวนเงิน 30,000 บาท

97
จ้างเหมาเก็บข้อมูลรายตำบล ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง จำนวน 1,000 ชุด จำนวนเงิน 30,000 บาท

98
จ้างเหมาเก็บข้อมูลรายตำบล ต.กล้วยแพะ อ.เมือง จ.ลำปาง จำนวน 1,000 ชุด จำนวนเงิน 30,000 บาท

99
จ้างเหมาเก็บข้อมูลรายตำบล ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน จำนวน 1,000 ชุด จำนวนเงิน 30,000 บาท

100
จ้างเหมาเก็บข้อมูลรายตำบล ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน จำนวน 1,000 ชุด จำนวนเงิน 30,000 บาท

101
จ้างเหมาเก็บข้อมูลรายตำบล ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน จำนวน 1,000 ชุด จำนวนเงิน 30,000 บาท

102
จ้างเหมาเก็บข้อมูลรายตำบล ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง จำนวน 1,000 ชุด จำนวนเงิน 30,000 บาท

103
จ้างเหมาเก็บข้อมูลรายตำบล ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง จำนวน 1,000 ชุด จำนวนเงิน 30,000 บาท

104
จ้างเหมาเก็บข้อมูลรายตำบล ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน จำนวน 1,000 ชุด จำนวนเงิน 30,000 บาท

105
จ้างเหมาเก็บข้อมูลรายตำบล ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง จำนวน 1,000 ชุด จำนวนเงิน 30,000 บาท

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »