แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - husoc

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »
136
ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 6 รายการ จำนวนเงิน 11,800 บาท

137
จ้างรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินผลงาน จำนวน 5 ครั้ง จำนวนเงิน 15,000 บาท

138
จ้างผลิตคู่มือการสร้างสรรค์เครื่องปั้นดินเผา ขนาด เอ 5 พิมพ์สี่สีทั้งเล่ม จำนวน 100 เล่ม จำนวนเงิน 15,000 บาท

139
จ้างจัดนิทรรศการแสดงผลงานและจัดพิธีเปิด จำนวน 1 งาน จำนวนเงิน 57,000 บาท

140
ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 11 รายการ จำนวนเงิน 30,500 บาท

141
จ้างเผาชิ้นงานเครื่องปั้นดินเผา จำนวน 10 ครั้ง จำนวนเงิน 30,000 บาท

142
ซื้อสีบนเคลือบ จำนวน 20 ชุด จำนวนเงิน 30,000 บาท

143
จ้างผสมเนื้อดินพื้นบ้าน จำนวน 2,000 กิโลกรัม จำนวนเงิน 10,000 บาท

144
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ จำนวนเงิน 5,000 บาท

145
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ จำนวนเงิน 5,000 บาท

146
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ จำนวนเงิน 6,000 บาท

147
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ จำนวนเงิน 5,000 บาท

148
จ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูล แบบประเมินผลความพึงพอใจ จำนวน 30 พื้นที่ จำนวนเงิน 90,000 บาท

149
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ จำนวนเงิน 19,100 บาท

150
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ จำนวนเงิน 19,150 บาท

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »