แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - dormitory_lpru

หน้า: « 1 2 3
31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำถังขยะแบบแยกประเภท อาคารหอพักบุคลากร  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕๐ รายการ อาคารหอพักบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทำความสะอาดอาคารหอพักบุคลากร จำนวน 25 รายการ เป็นเงิน 20,880 บาท

34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อาคารหอพักบุคลากร จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 6,550 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

35
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว จำนวน 6 รายการ ราคา 19,915 บาท อาคารหอพักบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน อาคารหอพักบุคลากร จำนวน 90 รายการ ราคา 47,605.50 บาท งานอาคารหอพักบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

37
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ ราคา 35,500 บาท งานอาคารหอพักบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

38
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุทำความสะอาด อาคารหอพักบุคลากร จำนวน 30 รายการ (14,795)

39
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดหอพักบุคลากร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 จำนวน 1 งาน (10,500)

40
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดหอพัก ประจำเดือนตุลาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 10,500 บาท
งานอาคารหอพักบุคลากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

หน้า: « 1 2 3