แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Rungrawee Pounpanvong

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »
31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ วงเงิน 18,500 บาท สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ วงเงิน 10,000 บาท สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ วงเงิน 11,200 บาท คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน (ผ้าทอ, กระเป๋าย่าม) จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ วงเงิน 80,000 บาท ต.บ้านกลาง

35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมฯ จำนวน 13 รายการ วงเงิน 6,346 บาท คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ วงเงิน 13,860 บาท สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสหากรรม

37
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม(บุคคลภายนอก) จำนวน 8 รายการ วงเงิน 8,690 บาท คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

38
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ วงเงิน 6,500 บาท (ต.ศรีเตี้ย)

39
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ วงเงิน 6,500 บาท (ต.บ้านโฮ่ง)

40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ วงเงิน 6,500 บาท (ต.บ้านกลาง)

41
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ วงเงิน 6,500 บาท (ต.บ้านปวง)

42
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำวิดีทัศน์เผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการ จำนวน 1 รายการ วงเงิน 30,000 บาท สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

43
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำระบบเพื่อใช้ในการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ จำนวน 1 รายการ วงเงิน 35,000 บาท สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

44
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมฯ จำนวน 7 รายการ วงเงิน 15,000 บาท สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

45
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ วงเงิน 60,000 บาท สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »