แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Rungrawee Pounpanvong

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »
241
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา จำนวน 1 งาน (192,000) โครงการศูนย์ทดสอบวัสดุก่อสร้าง

242
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 6 รายการ (32,940)

243
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 23 รายการ (19,831)

244
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม(บุคคลภายนอก) 10 รายการ (10,000)

245
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม(บุคคลภายนอก) 5 รายการ (17,601.50)

246
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 6 รายการ (32,940)

247
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์โดยสาร อาคาร 13 (9,630)

248
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 20 รายการ วงเงิน 22,860 บาท

249
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 31 รายการ วงเงิน 49,985 บาท

250
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 8 รายการ วงเงิน 29,980 บาท

251
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 16 รายการ วงเงิน 49,960 บาท

252
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วงเงิน 47,215.00 บาท

253
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 17 รายการ สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา 14,595 บาท

254
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ งานวารสารวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 7,229 บาท

255
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดพิมพ์ และจัดทำ Art work วารสารวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 200 เล่ม 40,000 บาท

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »