แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Rungrawee Pounpanvong

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »
211
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเล่มรายงานประจำปี 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนเงิน 30,000 บาท

212
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสนามแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติระดับกลาง จำนวน 64 แผ่น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5,440 บาท

213
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา จำนวน 1 งาน (180,000) โครงการจัดทำวารสารวิชาการ

214
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา จำนวน 1 งาน (192,000) โครงการศูนย์ทดสอบวัสดุก่อสร้าง

215
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 6 รายการ (32,940)

216
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 23 รายการ (19,831)

217
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม(บุคคลภายนอก) 10 รายการ (10,000)

218
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม(บุคคลภายนอก) 5 รายการ (17,601.50)

219
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 6 รายการ (32,940)

220
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์โดยสาร อาคาร 13 (9,630)

221
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 20 รายการ วงเงิน 22,860 บาท

222
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 31 รายการ วงเงิน 49,985 บาท

223
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 8 รายการ วงเงิน 29,980 บาท

224
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 16 รายการ วงเงิน 49,960 บาท

225
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วงเงิน 47,215.00 บาท

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »