แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Rungrawee Pounpanvong

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »
196
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานจัดทำเอกสารผลทดสอบ, งานบันทึก และจัดเก็บข้อมูล โครงการศูนย์ทดสอบวัสดุก่อสร้างและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน วงเงิน 200,280 บาท

197
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฝึกอบรม (บุคลากรภายนอก) จำนวน 25 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น 24,065 บาท

198
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศรวมน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวน 1 คัน เป็นเงินทั้งสิ้น 8,000 บาท

199
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาะสื่อวิดีโอประกอบโครงการในส่วนการให้ความรู้ด้านแสงสว่าง เป็นเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท

200
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวน 2 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น 27,600 บาท

201
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อXEROXรุ่น5335พร้อมหมึกจำนวน 3 เครื่อง เป็นเงินทั้งสิ้น 9,000 บาท

202
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษาจำนวน 14 รายการ สาขาวิชาเทคโนโยลียีโยธา คณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น 8,260 บาท

203
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตสื่อวิดิโอประกอบโครงการในส่วนการให้ความรู้ด้านห้องน้ำและบริเวณโดยรอบ เป็นเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท

204
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมหมึก จำนวน 3 เดือน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น 9,000 บาท

205
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 16,600

206
ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม (บุลคลภายนอก) จำนวน6รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสหกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น 8,190 บาท

207
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน23รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น 9,182 บาท

208
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาจำนวน4รายการ สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น 7,020 บาท

209
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน4รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น 6,500 บาท

210
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆจำนวน23รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสหากรรม เป็นเงินทั้งสิ้น 17,500 บาท

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »