แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Rungrawee Pounpanvong

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วงเงิน 12,000 บาท

3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม (บุคคลภายนอก) จำนวน 19 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วงเงิน 59,462 บาท

4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วงเงิน 9,600 บาท

5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม (บุคคลภายนอก) จำนวน 6 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วงเงิน 28,000 บาท

6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม (บุคคลภายนอก) จำนวน 6 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วงเงิน 17,500 บาท

7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วงเงิน 14,400 บาท

8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วงเงิน 12,200 บาท

9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบถังดักไขมันสำหรับครัวเรือน จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วงเงิน 20,000 บาท

10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วงเงิน 5,480 บาท

11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ วงเงิน 10,000 บาท

12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วงเงิน 11,560 บาท

13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ วงเงิน 13,000 บาท

14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วงเงิน 19,825 บาท

15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลความต้องการในการฝึกอบรมพัฒนาทักษะ และสมรรถนะในการทำงาน จำนวน 1 งาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วงเงิน 50,000 บาท

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »