ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการงานพิธีรับพระราชทานปริญญา

(1/1)

PRhom:
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  เรื่อง  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา  จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจำปี  2560  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นเงินทิ้งสิ้น  35,200.-  บาท

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version