ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการอบรม สถาบันภาษา 9,600 บาท

(1/1)

lc_lpru:
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา งบประมาณ 9,600 บาท

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version