ประกาศเผยแพร่ราคากลางคุณลักษณะ

หัวข้อ

<< < (3/5) > >>

[1] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 8,240 บาท

[2] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาออกแบบและจัดทำรูปเล่มหนังสือฯ 20,000 บาท

[3] ประกาศเผยแพร่ราคากลางคุณลักษณะของการจ้างเหมาบริการจัดโครงการศึกษาดูงานและทัศนศึก

[4] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ

[5] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 180 ชุด

[6] ประกาศเผยแพร่ราคากลางและคุณลักษณ์ของงานเช่าอุปกรณ์รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอ

[7] ประกาศเผยแพร่ราคากลางคุณลักษณะของจัดหาการบอกรับเป็นสมาชิกใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ

[8] ประกาศเผยแพร่ราคากลางของงานจ้างติดตั้งตาข่ายกันนกและเก็บมูลนก รอบอาคาร 13

[9] ประกาศเผยแพร่ราคากลางคุณลักษระของจ้างงานขยายและปรับปรุงเครือข่ายไร้สาย

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version