ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศราคากลางงานวิจัย => ประกาศราคากลางงานวิจัย => ข้อความที่เริ่มโดย: kanlaya ที่ Wed May 22 16:09:14 2019 พฤษภาคม 22, 2019, 04:09:14 pm

หัวข้อ: ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ 003-2562 อ.กนกกัญญา จำนวน 593,800 บาท
เริ่มหัวข้อโดย: kanlaya ที่ Wed May 22 16:09:14 2019 พฤษภาคม 22, 2019, 04:09:14 pm
การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการสร้างอัตลักษณ์ผ่านการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ของผู้ประกอบการเซรามิกขนาดย่อม เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในจังหวัดลำปาง