ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศราคากลางงานวิจัย => ประกาศราคากลางงานวิจัย => ข้อความที่เริ่มโดย: kanlaya ที่ Wed May 22 15:57:18 2019 พฤษภาคม 22, 2019, 03:57:18 pm

หัวข้อ: ประกาศราคากลาง สัญญาเลขที่ วท.012562 รศ.ดร.วิลาศ แผนงาน จำนวน 207,100 บาท
เริ่มหัวข้อโดย: kanlaya ที่ Wed May 22 15:57:18 2019 พฤษภาคม 22, 2019, 03:57:18 pm
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดคุณภาพของจังหวัดลำปาง