ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศราคากลางงานวิจัย => ประกาศราคากลางงานวิจัย => ข้อความที่เริ่มโดย: kanlaya ที่ Fri May 17 16:06:55 2019 พฤษภาคม 17, 2019, 04:06:55 pm

หัวข้อ: ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ (3) 007-2561 วช. อ.เจษฎา จำนวน 315,000 บาท
เริ่มหัวข้อโดย: kanlaya ที่ Fri May 17 16:06:55 2019 พฤษภาคม 17, 2019, 04:06:55 pm
การออกแบบและสร้างสรรค์รูปลอกสติ๊กเกอร์ในผลงานเครื่องปั้นดินเผา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านแนวความคิด วัฒนธรรมลำปาง
นครแห่งความสุข ชุมชนบ้านเกาะคา จังหวัดลำปาง