ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: Rungrawee Pounpanvong ที่ Wed Jun 10 10:33:48 2020 มิถุนายน 10, 2020, 10:33:48 am

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผลิตสื่อวีดีทัศน์ฯ จำนวน 1 งาน
เริ่มหัวข้อโดย: Rungrawee Pounpanvong ที่ Wed Jun 10 10:33:48 2020 มิถุนายน 10, 2020, 10:33:48 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผลิตสื่อวีดีทัศน์ นำเสนอรูปแบบข้อมูลเบื้องต้นด้านการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็ก จำนวน 1 งาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนเงิน 40,000 บาท (ครั้งที่ 2)