ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: Rungrawee Pounpanvong ที่ Thu Feb 28 12:54:21 2019 กุมภาพันธ์ 28, 2019, 12:54:21 pm

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม (บุคคลภายนอก) 4 รายการ
เริ่มหัวข้อโดย: Rungrawee Pounpanvong ที่ Thu Feb 28 12:54:21 2019 กุมภาพันธ์ 28, 2019, 12:54:21 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม (บุคคลภายนอก) 4 รายการ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนเงิน 12,497.60 บาท