แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - tanavud

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 7,000 บาท.pdf 51 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 7,000 บาท Thu Sep 30 14:31:48 2021 กันยายน 30, 2021, 02:31:48 pm
จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 7,000 บาท.pdf 52 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 24-25 มี.ค. 64 Thu Sep 30 14:30:54 2021 กันยายน 30, 2021, 02:30:54 pm
จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 5,000 บาท.pdf 49 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 5,000 บาท Thu Sep 30 14:30:29 2021 กันยายน 30, 2021, 02:30:29 pm
ซื้อวัสดุบริหารตำบลอุโมงค์ 8,000 บาท.pdf 54 ซื้อวัสดุบริหารตำบลอุโมงค์ 8,000 บาท Thu Sep 30 14:29:44 2021 กันยายน 30, 2021, 02:29:44 pm
ซื้อวัสดุ บริหารตำบลวอแก้ว 8,000 บาท.pdf 51 ซื้อวัสดุ บริหารตำบลวอแก้ว 8,000 บาท Thu Sep 30 14:29:23 2021 กันยายน 30, 2021, 02:29:23 pm
ซื้อวัสดุ 12 รายการ 7481 บาท.pdf 57 ซื้อวัสดุ 12 รายการ 7481 บาท Thu Sep 30 14:19:45 2021 กันยายน 30, 2021, 02:19:45 pm
จ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว 2 ผลิตภัณฑ์ 80,000 บาท.pdf 45 จ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว 2 ผลิตภัณฑ์ 80,000 บาท Thu Sep 30 14:18:56 2021 กันยายน 30, 2021, 02:18:56 pm
ซื้อวัสดุ บริหารตำบลศรีวิชัย 8,000 บาท.pdf 43 ซื้อวัสดุ บริหารตำบลศรีวิชัย 8,000 บาท Thu Sep 30 14:18:29 2021 กันยายน 30, 2021, 02:18:29 pm
จ้างถ่ายเอกสาร (ร่าง) หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 5,500 บาท.pdf 48 จ้างถ่ายเอกสาร (ร่าง) หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 5,500 บ Thu Sep 30 14:17:25 2021 กันยายน 30, 2021, 02:17:25 pm
ซื้อวัสดุ 27 รายการ 10000 บาท.pdf 58 ซื้อวัสดุ 27 รายการ 10000 บาท Thu Sep 30 14:16:50 2021 กันยายน 30, 2021, 02:16:50 pm
ซื้อวัสดุ 4 รายการ 14350 บาท.pdf 50 ซื้อวัสดุ 4 รายการ 14350 บาท Thu Sep 30 14:16:12 2021 กันยายน 30, 2021, 02:16:12 pm
ซื้อวัสดุ 18 รายการ 35387 บาท.pdf 47 ซื้อวัสดุ 18 รายการ 35387 บาท Thu Sep 30 14:15:43 2021 กันยายน 30, 2021, 02:15:43 pm
ซื้อวัสดุ 16152 บาท.pdf 43 ซื้อวัสดุ 3 รายการ 9000 บาท Thu Sep 30 14:15:18 2021 กันยายน 30, 2021, 02:15:18 pm
ซื้อวัสดุ 16152 บาท.pdf 53 ซื้อวัสดุ 16152 บาท Thu Sep 30 14:14:33 2021 กันยายน 30, 2021, 02:14:33 pm
จ้างเหมาออกแบบพร้อมติดตั้งป้ายไวนิล โปสเตอร์ ป้ายกองโจร 47200 บาท.pdf 51 จ้างเหมาออกแบบพร้อมติดตั้งป้ายไวนิล โปสเตอร์ ป้ายกองโจร 47200 บาท Thu Sep 30 14:14:11 2021 กันยายน 30, 2021, 02:14:11 pm
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 »