ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

หัวข้อ

<< < (224/225) > >>

[1] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง

[2] ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเหมาทำชุดเฟอร์นิเจอร์สำหรับห้องปฏิบัติการ

[3] ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาตกแต่งภูมิทัศน์

[4] ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุ

[5] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้และพุ่มไม้แบบใช้น้ำมัน

[6] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 4 รายการ

[7] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ

[8] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประเมินความพึงพอใจ จำนวน 300 ชุด

[9] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายเวที และป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 20000.-

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version