แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - husoc

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 »
46
จ้างเหมาทำเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 70 เล่ม จำนวนเงิน 13,580 บาท

47
ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 3 รายการ  จำนวนเงิน 7,700 บาท

48
ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 11 รายการ จำนวนเงิน 39,200 บาท

49
จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 1 คัน จำนวน 3 วัน จำนวนเงิน 9,000 บาท

50
จ้างเหมาจัดทำวารสารรวบรวมบทความ จำนวน 65 เล่ม จำนวนเงิน 9,750 บาท

51
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ จำนวนเงิน 5,000 บาท

52
จ้างเหมาพิมพ์ตราผลิตภัณฑ์ 7 ชุมชน จำนวนเงิน 35,000 บาท

53
จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงในการลงพื้นที่ ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 1 คัน จำนวนเงิน 10,000 บาท

54
ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 5 รายการ จำนวนเงิน 7,600 บาท

55
จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับคณะทำงานลงพื้นที่ 1 คัน จำนวน 3 วัน จำนวนเงิน  9,000 บาท

56
จ้างเหมาทำชุดสาธิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อต่อยอดและพัฒนากลุ่มอาชีพ จำนวน 4 กลุ่มอาชีพ จำนวนเงิน 48,000 บาท

57
จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับคณะทำงานลงพื้นที่ 1 คัน จำนวน 4 วัน จำนวนเงิน 12,000 บาท

58
จ้างเหมาทำชุดสาธิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อต่อยอดและพัฒนากลุ่มอาชีพ จำนวน 4 กลุ่มอาชีพ จำนวนเงิน 48,000 บาท

59
จ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบโครงการ U2T ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง จำนวน 50 เล่ม จำนวนเงิน 5,000 บาท

60
จ้างเหมาทำคลิปวีดีโอกระบวนการดำเนินงานและการถอดบทเรียน จำนวน 3 รายการ จำนวนเงิน 45,000 บาท

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 »