แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - husoc

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »
46
จ้างเหมาจัดทำสื่อสารสนเทศ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก จำนวน 3 พื้นที่  จำนวนเงิน 94,200 บาท

47
จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 1 คัน จำนวน 2 วัน จำนวนเงิน 6,000 บาท

48
จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 1 คัน จำนวน 4 วัน จำนวน 12,000 บาท

49
จ้างเหมาจัดบูทพร้อมตกแต่งเวที ฉากถ่ายรูป ซุ้มทางเข้างาน งานแสง สี เสียง (จ.ลำพูน) จำนวน 1 งาน จำนวนเงิน 98,000 บาท

50
จ้างเหมาจัดบูทพร้อมตกแต่งเวที ฉากถ่ายรูป ซุ้มทางเข้างาน งานแสง สี เสียง (จ.ลำปาง) จำนวน 1 งาน จำนวนเงิน 98,000 บาท

51
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 3 รายการ จำนวนเงิน 10,000 บาท

52
จ้างผลิตสื่อโสตทัศน์ พื้นที่ ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง จำนวน 4 รายการ จำนวนเงิน 75,000 บาท
 

53
จ้างผลิตสื่อโสตทัศน์ พื้นที่ ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง จำนวน 4 รายการ จำนวนเงิน 75,000 บาท

54
จ้างผลิตสื่อโสตทัศน์ พื้นที่ ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง จำนวน 4 รายการ จำนวนเงิน 75,000 บาท

55
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน จำนวน 7 รายการ จำนวนเงิน 20,544 บาท

56
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ จำนวนเงิน 25,000 บาท

57
จ้างซ่อมเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 3 รายการ  จำนวนเงิน 9,300 บาท

58
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ จำนวนเงิน 10,150 บาท

59
ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 20 รายการ จำนวนเงิน 20,000 บาท

60
ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 21 รายการ จำนวนเงิน 20,000 บาท

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »