แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - husoc

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 »
31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารสำหรับการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน เป็นเงิน 9,198 บาท

32
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ จำนวนเงิน 50,000 บาท

33
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ จำนวนเงิน 22,095 บาท

34
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ  จำนวนเงิน 43,350 บาท

35
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ จำนวนเงิน 56,551 บาท

36
จ้างพิมพ์ป้ายโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ จำนวนเงิน 20,700 บาท

37
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ จำนวนเงิน 43,190 บาท

38
ซื้อหนังสือ จำนวน 15 รายการ จำนวนเงิน 27,935 บาท

39
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ จำนวนเงิน 54,600 บาท

40
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ  จำนวนเงิน 29,654 บาท

41
จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 180 เล่ม จำนวนเงิน 7,200 บาท

42
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ  จำนวนเงิน 10,000 บาท

43
จ้างเหมาทำคู่มือกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ จำนวน 100 เล่ม จำนวนเงิน 18,000 บาท

44
จ้างเหมาพิมพ์วารสารรัฐประศาสนศาสตร์วิชาการรวมบทความวิชาการจากวิชาสัมมนาฯ จำนวน 200 เล่ม จำนวนเงิน 50,000 บาท

45
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ จำนวน 34,820 บาท

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 »