แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - husoc

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 »
196
จ้างเหมารถตู้พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 วัน จำนวนเงิน 7,000 บาท

197
จ้างเหมารถตู้พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 วัน จำนวนเงิน 7,000 บาท

198
จ้างเหมารถตู้พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 วัน จำนวนเงิน 6,000 บาท

199
จ้างเหมารถตู้พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 วัน จำนวนเงิน 6,000 บาท

200
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ จำนวนเงิน 6,800 บาท

201
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ จำนวนเงิน 6,800 บาท

202
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ จำนวนเงิน 6,800 บาท

203
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ จำนวนเงิน 6,800 บาท

204
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ จำนวนเงิน 15,000 บาท

205
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ จำนวนเงิน 25,000 บาท

206
จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 3 วัน จำนวนเงิน 9,000 บาท

207
จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม จำนวน 2 รายการ จำนวนเงิน 6,750 บาท

208
ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 9 รายการ จำนวนเงิน 13,498 บาท

209
ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 28 รายการ จำนวนเงิน 50,520 บาท

210
จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 1 คัน จำนวน 3 วัน จำนวนเงิน 9,000 บาท

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 »