แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - husoc

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 »
166
ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 5 รายการ จำนวนเงิน 6,400 บาท

167
ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 6 รายการ จำนวนเงิน 11,800 บาท

168
จ้างรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินผลงาน จำนวน 5 ครั้ง จำนวนเงิน 15,000 บาท

169
จ้างผลิตคู่มือการสร้างสรรค์เครื่องปั้นดินเผา ขนาด เอ 5 พิมพ์สี่สีทั้งเล่ม จำนวน 100 เล่ม จำนวนเงิน 15,000 บาท

170
จ้างจัดนิทรรศการแสดงผลงานและจัดพิธีเปิด จำนวน 1 งาน จำนวนเงิน 57,000 บาท

171
ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 11 รายการ จำนวนเงิน 30,500 บาท

172
จ้างเผาชิ้นงานเครื่องปั้นดินเผา จำนวน 10 ครั้ง จำนวนเงิน 30,000 บาท

173
ซื้อสีบนเคลือบ จำนวน 20 ชุด จำนวนเงิน 30,000 บาท

174
จ้างผสมเนื้อดินพื้นบ้าน จำนวน 2,000 กิโลกรัม จำนวนเงิน 10,000 บาท

175
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ จำนวนเงิน 5,000 บาท

176
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ จำนวนเงิน 5,000 บาท

177
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ จำนวนเงิน 6,000 บาท

178
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ จำนวนเงิน 5,000 บาท

179
จ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูล แบบประเมินผลความพึงพอใจ จำนวน 30 พื้นที่ จำนวนเงิน 90,000 บาท

180
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ จำนวนเงิน 19,100 บาท

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 »