แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - husoc

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 »
121
จ้างเหมาเก็บข้อมูลรายตำบล ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง จำนวน 1,000 ชุด จำนวนเงิน 30,000 บาท

122
จ้างเหมาเก็บข้อมูลรายตำบล ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน จำนวน 1,000 ชุด จำนวนเงิน 30,000 บาท

123
จ้างเหมาเก็บข้อมูลรายตำบล ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง จำนวน 1,000 ชุด จำนวนเงิน 30,000 บาท

124
จ้างเหมาเก็บข้อมูลรายตำบล ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง จำนวน 1,000 ชุด จำนวนเงิน 30,000 บาท

125
จ้างเหมาเก็บข้อมูลรายตำบล ต.บ้านแป้น อ.เมือง  จ.ลำพูน จำนวน 1,000 ชุด จำนวนเงิน 30,000 บาท

126
จ้างเหมาเก็บข้อมูลรายตำบล ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน จำนวน 1,000 ชุด จำนวนเงิน 30,000 บาท

127
จ้างเหมาเก็บข้อมูลรายตำบล ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง  จำนวน 1,000 ชุด จำนวนเงิน 30,000 บาท

128
จ้างเหมาเก็บข้อมูลรายตำบล ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง จำนวน 1,000 ชุด จำนวนเงิน 30,000 บาท

129
จ้างเหมาเก็บข้อมูลรายตำบล ต.กล้วยแพะ อ.เมือง จ.ลำปาง จำนวน 1,000 ชุด จำนวนเงิน 30,000 บาท

130
จ้างเหมาเก็บข้อมูลรายตำบล ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน จำนวน 1,000 ชุด จำนวนเงิน 30,000 บาท

131
จ้างเหมาเก็บข้อมูลรายตำบล ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน จำนวน 1,000 ชุด จำนวนเงิน 30,000 บาท

132
จ้างเหมาเก็บข้อมูลรายตำบล ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน จำนวน 1,000 ชุด จำนวนเงิน 30,000 บาท

133
จ้างเหมาเก็บข้อมูลรายตำบล ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง จำนวน 1,000 ชุด จำนวนเงิน 30,000 บาท

134
จ้างเหมาเก็บข้อมูลรายตำบล ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง จำนวน 1,000 ชุด จำนวนเงิน 30,000 บาท

135
จ้างเหมาเก็บข้อมูลรายตำบล ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน จำนวน 1,000 ชุด จำนวนเงิน 30,000 บาท

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 »