แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - husoc

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
ยกเลิกประกาศผู้ชนะเสนอราคาเตาเผา.jpg 1055 ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเตาเผาเซรามิก ขนาดเล็ก จำนวน 1 เตา Fri Feb 22 16:05:53 2019 กุมภาพันธ์ 22, 2019, 04:05:53 pm
180000.pdf 742 ประกาศเผยแพร่ราคากลางและคุณลักษณะของเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล Fri Nov 10 14:35:14 2017 พฤศจิกายน 10, 2017, 02:35:14 pm
ซื้อวัสดุ14821.jpg 180 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ Mon Mar 9 15:51:18 2020 มีนาคม 09, 2020, 03:51:18 pm
เหมารถบัส2คัน 18000.jpg 186 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 1 วัน 2 คัน Mon Mar 9 15:49:00 2020 มีนาคม 09, 2020, 03:49:00 pm
เหมารถตู้7500.jpg 169 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 2 วัน 1 คัน Mon Mar 9 15:47:50 2020 มีนาคม 09, 2020, 03:47:50 pm
จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 5600.jpg 180 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง Mon Dec 16 15:13:25 2019 ธันวาคม 16, 2019, 03:13:25 pm
เหมาบันทึกข้อมูล17000.jpg 180 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบันทึกข้อมูลแบบสอบถามด้วยโปรแกรมสถิติ Mon Mar 9 15:49:52 2020 มีนาคม 09, 2020, 03:49:52 pm
จ้างเหมาบริการนำไปทัศนศึกษา 15000.jpg 167 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการนำไปทัศนศึกษาเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม Thu Dec 12 15:24:03 2019 ธันวาคม 12, 2019, 03:24:03 pm
จ้างทำแผ่นพับภาษาไทย 7000.jpg 185 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำสื่อแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร Mon Mar 9 15:50:47 2020 มีนาคม 09, 2020, 03:50:47 pm
ทำสื่อออนไลน์10000.jpg 187 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างจัดทำสื่ออออนไลน์ประชาสัมพันธ์ Mon Mar 9 15:53:09 2020 มีนาคม 09, 2020, 03:53:09 pm
ซื้อวัสดุสำนักงาน 13 รายการ18184.jpg 162 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ Tue Dec 24 12:11:59 2019 ธันวาคม 24, 2019, 12:11:59 pm
ซื้อวัสดุการเมือง12000.jpg 202 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ Mon Dec 2 09:35:50 2019 ธันวาคม 02, 2019, 09:35:50 am
จ้างเหมารถตู้ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 15000.jpg 210 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน Thu Dec 12 11:07:38 2019 ธันวาคม 12, 2019, 11:07:38 am
จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์15000.jpg 193 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ แสง สี เสียง Mon Dec 16 14:33:51 2019 ธันวาคม 16, 2019, 02:33:51 pm
.jpg 198 ประกาศผู้ชนะราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน จำนวน 5 เครื่อง Mon Mar 9 15:45:58 2020 มีนาคม 09, 2020, 03:45:58 pm
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »