แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - husoc

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงในการลงพื้นที่ ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ๑ คัน จำนวน ๔ วัน.pdf 86 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงในการลงพื้นที่ ตำบลบ้านดงฯ Sun Jul 18 18:16:14 2021 กรกฎาคม 18, 2021, 06:16:14 pm
จ้างเหมาทำคลิปวีดีโอกระบวนการดำเนินงานและการถอดบทเรียน จำนวน ๑ งาน.pdf 67 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำคลิปวีดีโอกระบวนการดำเนินงานและการถอดบทเรียน จำนวน 1 งาน Sun Jul 18 18:14:35 2021 กรกฎาคม 18, 2021, 06:14:35 pm
จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ๑ คัน จำนวน ๓ วัน.pdf 90 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 1 คัน จำนวน 3 วัน Sun Jul 18 18:12:21 2021 กรกฎาคม 18, 2021, 06:12:21 pm
จ้างเหมาทำชุดสาธิตฝึกปฏิบัติการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จำนวน ๔ ผลิตภัณฑ์ .pdf 70 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำชุดสาธิตฝึกปฏิบัติการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ต้นแบบ Sun Jul 18 18:10:51 2021 กรกฎาคม 18, 2021, 06:10:51 pm
จ้างเหมาทำชุดสาธิตฝึกปฏิบัติการพัฒนาต้นแบบกิจกรรมอัตลักษณ์ชุมชนเพื่อธุรกิจท่องเที่ยว จำนวน ๓ กิจกรรม.pdf 74 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำชุดสาธิตฝึกปฏิบัติการพัฒนาต้นแบบกิจกรรมอัตลักษณ์ชุมชนฯ Sun Jul 18 18:09:06 2021 กรกฎาคม 18, 2021, 06:09:06 pm
จ้างเหมาทำชุดสาธิตฝึกปฏิบัติการทำผลิตภัณฑ์ส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชนฯ จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์.pdf 83 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำชุดสาธิตฝึกปฏิบัติการทำผลิตภัณฑ์ส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชนฯ Sun Jul 18 18:07:10 2021 กรกฎาคม 18, 2021, 06:07:10 pm
จ้างเหมารถตู้พร้อนน้ำมันเชื้อเพลิง ๑ คัน จำนวน ๔ วัน .pdf 71 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมารถตู้พร้อนน้ำมันเชื้อเพลิง 1 คัน จำนวน 4 วัน Sun Jul 18 18:05:23 2021 กรกฎาคม 18, 2021, 06:05:23 pm
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสังคมศึกษาทดลอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ .pdf 67 ประกาศผู้ชนะจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสังคมศึกษาทดลอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ Sun Jul 18 18:03:41 2021 กรกฎาคม 18, 2021, 06:03:41 pm
จ้างเหมาเก็บข้อมูลรายตำบล ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ.ลำพูน .pdf 71 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเก็บข้อมูลรายตำบล ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ.ลำพูน Sun Jul 18 17:50:46 2021 กรกฎาคม 18, 2021, 05:50:46 pm
จ้างเหมาเก็บข้อมูลรายตำบล ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน.pdf 73 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเก็บข้อมูลรายตำบล ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน Sun Jul 18 17:49:29 2021 กรกฎาคม 18, 2021, 05:49:29 pm
จ้างเหมาเก็บข้อมูลรายตำบล ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง.pdf 78 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเก็บข้อมูลรายตำบล ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง Sun Jul 18 17:47:44 2021 กรกฎาคม 18, 2021, 05:47:44 pm
จ้างเหมาเก็บข้อมูลรายตำบล ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน.pdf 69 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเก็บข้อมูลรายตำบล ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน Sun Jul 18 17:45:18 2021 กรกฎาคม 18, 2021, 05:45:18 pm
จ้างเหมาเก็บข้อมูลรายตำบล ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน .pdf 79 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเก็บข้อมูลรายตำบล ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน Fri May 28 14:39:23 2021 พฤษภาคม 28, 2021, 02:39:23 pm
จ้างเหมาเก็บข้อมูลรายตำบล ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง.pdf 57 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเก็บข้อมูลรายตำบล ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง Fri May 28 14:37:45 2021 พฤษภาคม 28, 2021, 02:37:45 pm
จ้างเหมาเก็บข้อมูลรายตำบล ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง.pdf 127 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเก็บข้อมูลรายตำบล ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง Fri May 28 14:35:47 2021 พฤษภาคม 28, 2021, 02:35:47 pm
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »