แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - husoc

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
021.pdf 578 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชั้นเก้บแฟ้ม 4 ชั้น มีล้อเลื่อน Thu Nov 23 16:20:30 2017 พฤศจิกายน 23, 2017, 04:20:30 pm
020.pdf 811 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง Thu Nov 23 16:18:07 2017 พฤศจิกายน 23, 2017, 04:18:07 pm
018.pdf 567 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ Mon Nov 20 10:06:37 2017 พฤศจิกายน 20, 2017, 10:06:37 am
017.pdf 561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตู้เอกสารเหล็ก 2 บานเปิด Mon Nov 20 10:05:22 2017 พฤศจิกายน 20, 2017, 10:05:22 am
016.pdf 561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพจนานุกรม ไทย-จีน-อังกฤษ Wed Nov 15 10:40:27 2017 พฤศจิกายน 15, 2017, 10:40:27 am
015.pdf 538 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส Wed Nov 15 10:39:33 2017 พฤศจิกายน 15, 2017, 10:39:33 am
014.pdf 541 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายไวนิลแสดงความยินดีบัณฑิต Wed Nov 15 09:19:58 2017 พฤศจิกายน 15, 2017, 09:19:58 am
013.pdf 524 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน Wed Nov 15 09:18:26 2017 พฤศจิกายน 15, 2017, 09:18:26 am
012.pdf 512 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทั่วไป Wed Nov 15 09:16:53 2017 พฤศจิกายน 15, 2017, 09:16:53 am
011.pdf 737 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารของสำนักงาน Wed Nov 15 09:15:54 2017 พฤศจิกายน 15, 2017, 09:15:54 am
010.pdf 565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ ใช้ในสำนักงาน Wed Nov 15 09:14:34 2017 พฤศจิกายน 15, 2017, 09:14:34 am
009.pdf 636 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Wed Nov 15 09:12:59 2017 พฤศจิกายน 15, 2017, 09:12:59 am
008.pdf 605 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน Fri Nov 10 14:58:48 2017 พฤศจิกายน 10, 2017, 02:58:48 pm
007.pdf 658 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทั่วไป Fri Nov 10 14:57:42 2017 พฤศจิกายน 10, 2017, 02:57:42 pm
006.pdf 612 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล Fri Nov 10 14:38:22 2017 พฤศจิกายน 10, 2017, 02:38:22 pm
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »