แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - husoc

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ.pdf 53 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ Fri Oct 8 10:42:42 2021 ตุลาคม 08, 2021, 10:42:42 am
ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๓ รายการ .pdf 59 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 3 รายการ Fri Oct 8 10:40:51 2021 ตุลาคม 08, 2021, 10:40:51 am
จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ๑ คัน จำนวน ๒ วัน.pdf 56 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 1 คัน จำนวน 2 วัน Wed Sep 22 10:34:02 2021 กันยายน 22, 2021, 10:34:02 am
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๙ รายการ.pdf 65 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ Wed Sep 22 10:32:37 2021 กันยายน 22, 2021, 10:32:37 am
จ้างผลิตหนังสือรายงานการประเมินตนเอง ขนาด เอ ๔ จำนวน ๖๕ เล่ม.pdf 51 ประกาศผู้ชนะจ้างผลิตหนังสือรายงานการประเมินตนเอง ขนาด เอ 4 จำนวน 65 เล่ม Wed Sep 22 10:30:57 2021 กันยายน 22, 2021, 10:30:57 am
จ้างเหมาจัดทำสื่อสารสนเทศ จำนวน ๑ งาน.pdf 55 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำสื่อสารสนเทศ จำนวน 1 งาน Wed Sep 22 10:29:11 2021 กันยายน 22, 2021, 10:29:11 am
จ้างผลิตสื่อโสตทัศน์ พื้นที่ ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน จำนวน ๔ รายการ.pdf 60 ประกาศผู้ชนะจ้างผลิตสื่อโสตทัศน์ พื้นที่ ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน Wed Sep 22 10:27:40 2021 กันยายน 22, 2021, 10:27:40 am
จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ๑ คัน จำนวน ๓ วัน.pdf 56 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 1 คัน จำนวน 3 วัน Wed Sep 22 10:26:06 2021 กันยายน 22, 2021, 10:26:06 am
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ.pdf 46 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ Wed Sep 22 10:24:47 2021 กันยายน 22, 2021, 10:24:47 am
ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน ๑๔ รายการ.pdf 61 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 14 รายการ Wed Sep 22 09:47:49 2021 กันยายน 22, 2021, 09:47:49 am
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๘ รายการ.pdf 51 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ Wed Sep 22 09:46:18 2021 กันยายน 22, 2021, 09:46:18 am
จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ๑ คัน จำนวน ๓ วัน.pdf 58 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 1 คัน จำนวน 3 วัน Wed Sep 22 09:44:50 2021 กันยายน 22, 2021, 09:44:50 am
จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ๑ คัน จำนวน ๓ วัน.pdf 51 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 1 คัน จำนวน 3 วัน Wed Sep 22 09:42:50 2021 กันยายน 22, 2021, 09:42:50 am
จ้างเหมาทำบายศรี จำนวน ๒ ชุด.pdf 64 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำบายศรี จำนวน 2 ชุด Wed Sep 22 09:40:16 2021 กันยายน 22, 2021, 09:40:16 am
วัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ.pdf 50 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ Wed Sep 22 09:38:19 2021 กันยายน 22, 2021, 09:38:19 am
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »