แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - husoc

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 5600.jpg 180 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง Mon Dec 16 15:13:25 2019 ธันวาคม 16, 2019, 03:13:25 pm
จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์15000.jpg 193 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ แสง สี เสียง Mon Dec 16 14:33:51 2019 ธันวาคม 16, 2019, 02:33:51 pm
จ้างเหมาบริการนำไปทัศนศึกษา 15000.jpg 167 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการนำไปทัศนศึกษาเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม Thu Dec 12 15:24:03 2019 ธันวาคม 12, 2019, 03:24:03 pm
จ้างเหมารถตู้ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 15000.jpg 210 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน Thu Dec 12 11:07:38 2019 ธันวาคม 12, 2019, 11:07:38 am
ซื้อวัสดุการเมือง12000.jpg 202 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ Mon Dec 2 09:35:50 2019 ธันวาคม 02, 2019, 09:35:50 am
ซื้อวัสดุการเมือง18000.jpg 175 ประกาศผู้ชนะราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ Mon Dec 2 09:33:57 2019 ธันวาคม 02, 2019, 09:33:57 am
โคมลอยจิ๋ว5000.jpg 176 ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเหมาจัดทำฐานกิจกรรมสาธิตการทำโคมลอยจิ๋ว Fri Nov 29 16:30:07 2019 พฤศจิกายน 29, 2019, 04:30:07 pm
ชุดเวที10000.jpg 176 ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเหมาชุดเวทีขนาด 16*7.2 เมตร Fri Nov 29 16:29:27 2019 พฤศจิกายน 29, 2019, 04:29:27 pm
สะเปาน้อย7000.jpg 177 ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเหมาจัดทำฐานกิจกรรมสาธิตการทำสะเปาน้อย Fri Nov 29 16:28:35 2019 พฤศจิกายน 29, 2019, 04:28:35 pm
หุ่นปูนปั้น10000.jpg 192 ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเหมาจัดทำฐานกิจกรรมสาธิตหุ่นปูนปั้น Fri Nov 29 16:27:55 2019 พฤศจิกายน 29, 2019, 04:27:55 pm
ซ่อมเครื่องถ่ายโคนิกา21500.jpg 200 ประกาศผู้ชนะราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล(ขาว-ดำ-สี) Fri Nov 29 16:27:02 2019 พฤศจิกายน 29, 2019, 04:27:02 pm
วัสดุ รปศ. 9000.jpg 198 ประกาศผู้ชนะราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา Fri Nov 29 16:26:04 2019 พฤศจิกายน 29, 2019, 04:26:04 pm
วัสดุภาษาไทยสื่อสาร 18000.jpg 193 ประกาศผู้ชนะราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ Fri Nov 29 16:23:25 2019 พฤศจิกายน 29, 2019, 04:23:25 pm
สูจิบัตร 15000.jpg 247 ประกาศผู้ชนะราคา จ้างจัดทำสูจิบัตร Thu Nov 7 10:31:21 2019 พฤศจิกายน 07, 2019, 10:31:21 am
วัสดุสำนักงาน30000.jpg 174 ประกาศผู้ชนะราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ Thu Nov 7 10:29:12 2019 พฤศจิกายน 07, 2019, 10:29:12 am
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »