แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - husoc

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
002.pdf 957 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประเมินความพึงพอใจ จำนวน 300 ชุด Thu Nov 2 16:30:10 2017 พฤศจิกายน 02, 2017, 04:30:10 pm
003.pdf 750 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ Thu Nov 2 16:31:24 2017 พฤศจิกายน 02, 2017, 04:31:24 pm
004.pdf 683 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 4 รายการ Thu Nov 2 16:32:38 2017 พฤศจิกายน 02, 2017, 04:32:38 pm
180000.pdf 742 ประกาศเผยแพร่ราคากลางและคุณลักษณะของเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล Fri Nov 10 14:35:14 2017 พฤศจิกายน 10, 2017, 02:35:14 pm
005.pdf 592 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ Fri Nov 10 14:37:08 2017 พฤศจิกายน 10, 2017, 02:37:08 pm
006.pdf 612 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล Fri Nov 10 14:38:22 2017 พฤศจิกายน 10, 2017, 02:38:22 pm
007.pdf 658 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทั่วไป Fri Nov 10 14:57:42 2017 พฤศจิกายน 10, 2017, 02:57:42 pm
008.pdf 605 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน Fri Nov 10 14:58:48 2017 พฤศจิกายน 10, 2017, 02:58:48 pm
009.pdf 636 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Wed Nov 15 09:12:59 2017 พฤศจิกายน 15, 2017, 09:12:59 am
010.pdf 565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ ใช้ในสำนักงาน Wed Nov 15 09:14:34 2017 พฤศจิกายน 15, 2017, 09:14:34 am
011.pdf 737 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารของสำนักงาน Wed Nov 15 09:15:54 2017 พฤศจิกายน 15, 2017, 09:15:54 am
012.pdf 512 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทั่วไป Wed Nov 15 09:16:53 2017 พฤศจิกายน 15, 2017, 09:16:53 am
013.pdf 524 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน Wed Nov 15 09:18:26 2017 พฤศจิกายน 15, 2017, 09:18:26 am
014.pdf 541 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายไวนิลแสดงความยินดีบัณฑิต Wed Nov 15 09:19:58 2017 พฤศจิกายน 15, 2017, 09:19:58 am
015.pdf 538 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส Wed Nov 15 10:39:33 2017 พฤศจิกายน 15, 2017, 10:39:33 am
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »