แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - husoc

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
โล่รางวัล 9600.jpg 1163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำดล่เกียรติยศ จำนวน 8 อัน Fri Jun 8 09:02:22 2018 มิถุนายน 08, 2018, 09:02:22 am
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร สาขาพัฒนาชุมชน 6160.jpg 1137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร Fri Dec 14 16:30:32 2018 ธันวาคม 14, 2018, 04:30:32 pm
โคมลอยจิ๋ว5000.jpg 176 ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเหมาจัดทำฐานกิจกรรมสาธิตการทำโคมลอยจิ๋ว Fri Nov 29 16:30:07 2019 พฤศจิกายน 29, 2019, 04:30:07 pm
แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร สาขาการพัฒนาชุมชน 8400.jpg 1105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร Fri Dec 14 16:31:42 2018 ธันวาคม 14, 2018, 04:31:42 pm
แผ่นพับ-โปสเตอร์ ปชส หลักสูตรคณะฯ.jpg 1262 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำแผ่นพับและโปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะฯ Thu Dec 13 13:48:37 2018 ธันวาคม 13, 2018, 01:48:37 pm
แผ่นพับ ปชส สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 5000 บาท.jpg 1171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร 500 แผ่น Mon Dec 24 10:10:02 2018 ธันวาคม 24, 2018, 10:10:02 am
เหมารถบัส2คัน 18000.jpg 186 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 1 วัน 2 คัน Mon Mar 9 15:49:00 2020 มีนาคม 09, 2020, 03:49:00 pm
เหมารถตู้7500.jpg 169 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 2 วัน 1 คัน Mon Mar 9 15:47:50 2020 มีนาคม 09, 2020, 03:47:50 pm
เหมาบันทึกข้อมูล17000.jpg 180 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบันทึกข้อมูลแบบสอบถามด้วยโปรแกรมสถิติ Mon Mar 9 15:49:52 2020 มีนาคม 09, 2020, 03:49:52 pm
เครื่องทำน้ำเย็น.jpg 212 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อพร้อมอุปกรณ์จำนวน4ชุด Fri May 22 08:57:23 2020 พฤษภาคม 22, 2020, 08:57:23 am
เก้าอี้เลคเชอร์.jpg 171 ประกาศผู้ชนะราคาซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ไม้ จำนวน 100 ตัว Mon Mar 9 15:47:08 2020 มีนาคม 09, 2020, 03:47:08 pm
หุ่นปูนปั้น10000.jpg 192 ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเหมาจัดทำฐานกิจกรรมสาธิตหุ่นปูนปั้น Fri Nov 29 16:27:55 2019 พฤศจิกายน 29, 2019, 04:27:55 pm
สูจิบัตร 15000.jpg 247 ประกาศผู้ชนะราคา จ้างจัดทำสูจิบัตร Thu Nov 7 10:31:21 2019 พฤศจิกายน 07, 2019, 10:31:21 am
สะเปาน้อย7000.jpg 177 ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเหมาจัดทำฐานกิจกรรมสาธิตการทำสะเปาน้อย Fri Nov 29 16:28:35 2019 พฤศจิกายน 29, 2019, 04:28:35 pm
วารสาร 19500.jpg 1280 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำวารสารวิชาการ จำนวน 300 เล่ม Fri Jun 8 09:06:18 2018 มิถุนายน 08, 2018, 09:06:18 am
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »