ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: husoc ที่ Thu Dec 27 10:23:51 2018 ธันวาคม 27, 2018, 10:23:51 am

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน13 รายการ
เริ่มหัวข้อโดย: husoc ที่ Thu Dec 27 10:23:51 2018 ธันวาคม 27, 2018, 10:23:51 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน การจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ รุ่นที่ 13  จำนวน13 รายการ

เป็นเงิน 5,170 บาท (ห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)