ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: husoc ที่ Mon Jun 17 11:54:44 2019 มิถุนายน 17, 2019, 11:54:44 am

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบแจ้งเตือน (Model) จำนวน 1 งาน
เริ่มหัวข้อโดย: husoc ที่ Mon Jun 17 11:54:44 2019 มิถุนายน 17, 2019, 11:54:44 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบแจ้งเตือน (Model) จำนวน 1 งาน เป็นเงินจำนวน 310,000 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)