แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - sakonwat

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบและยกระดับผลิตภัณฑ์ 40,000 บาท.pdf 48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบและยกระดับผลิตภัณฑ์ 40,000 Tue Oct 5 09:36:34 2021 ตุลาคม 05, 2021, 09:36:34 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ 30,000 บาท.pdf 54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อการพัฒนาและยกระดับผลิ Tue Oct 5 09:36:20 2021 ตุลาคม 05, 2021, 09:36:20 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนังงาน 12,800 บาท.pdf 65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน 12,800 บาท Tue Oct 5 09:35:47 2021 ตุลาคม 05, 2021, 09:35:47 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำใบปลิว ป้ายสติกเกอร์ติดโฟม 5,600 บาท.pdf 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำใบปลิว ป้ายสติกเกอร์ติดโฟม 5,600 บาท Tue Oct 5 09:35:24 2021 ตุลาคม 05, 2021, 09:35:24 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำหรับฝึกอบรมทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรฆ่าเชื้อ 14,411 บาท.pdf 50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำหรับฝึกอบรมทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรฆ่าเชื้อ 14,411 บาท Tue Oct 5 09:35:04 2021 ตุลาคม 05, 2021, 09:35:04 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับทำชุดฝึกอบรมผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ DIY 11,890 บาท.pdf 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับทำชุดฝึกอบรมผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ DIY 11,89 Tue Oct 5 09:34:40 2021 ตุลาคม 05, 2021, 09:34:40 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์ฝึอบรมผ้ามัดย้อม 17,250 บาท.pdf 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์ฝึอบรมผ้ามัดย้อม 17,250 บาท Mon Oct 4 13:56:02 2021 ตุลาคม 04, 2021, 01:56:02 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนังงาน 12,800 บาท.pdf 50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนังงาน 12,800 บาท Mon Oct 4 13:55:26 2021 ตุลาคม 04, 2021, 01:55:26 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 12,800 บาท.pdf 58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 12,800 บาท Mon Oct 4 13:55:11 2021 ตุลาคม 04, 2021, 01:55:11 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม 9 รายการ 7,500 บาท.pdf 53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม 9 รายการ 7,500 บาท Mon Oct 4 13:54:52 2021 ตุลาคม 04, 2021, 01:54:52 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และผลิตสินค้าตนแบบ 96,000 บาท.pdf 71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และผลิตสินค้าตนแบบ 96,000 บาท Mon Oct 4 13:54:34 2021 ตุลาคม 04, 2021, 01:54:34 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 7,000 บาท.pdf 67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 7,000 บาท Mon Oct 4 13:54:21 2021 ตุลาคม 04, 2021, 01:54:21 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดำเนินโครงการ 8 รายการ 13,130 บาท.pdf 56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดำเนินโครงการ 8 รายการ 13,130 บาท Mon Oct 4 13:53:35 2021 ตุลาคม 04, 2021, 01:53:35 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 40,000 บาท.pdf 56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 40,000 บาท Mon Oct 4 13:53:19 2021 ตุลาคม 04, 2021, 01:53:19 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 40,000 บาท.pdf 49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดำเนินโครงการ 29 รายการ 8,000 บาท Mon Oct 4 13:52:59 2021 ตุลาคม 04, 2021, 01:52:59 pm
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »