แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - sakonwat

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำคู่มือเลี้ยงไส้เดือน 5,000 บาท.pdf 622 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำคู่มือเลี้ยงไส้เดือน 5,000 บาท Mon Apr 9 15:47:38 2018 เมษายน 09, 2018, 03:47:38 pm
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการอบรมและแบบสอบถาม 8,000 บาท.pdf 635 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการอบรมและแบบสอบถาม 8,000 บาท Mon Apr 9 15:47:08 2018 เมษายน 09, 2018, 03:47:08 pm
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำชุดคิทการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินในการกำจัดขยะ 98,000 บาท.pdf 668 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำชุดคิทการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินในการกำจัดขยะ Mon Apr 2 10:24:07 2018 เมษายน 02, 2018, 10:24:07 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการอบรม 5,600 บาท.pdf 616 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการอบรม 5,600 บาท Mon Apr 2 10:23:49 2018 เมษายน 02, 2018, 10:23:49 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดำเนินโครงการปรับปรุงหลักสูตร ป.โท บัญชี 9,072 บาท.pdf 653 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดำเนินโครงการปรับปรุงหลักสูตร ป.โท บัญชี 9,072 Thu Mar 29 13:52:14 2018 มีนาคม 29, 2018, 01:52:14 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอหสารเข้าเล่มหลักสูตร ป.โท บัญชี 6,175 บาท.pdf 665 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอหสารเข้าเล่มหลักสูตร ป.โท บัญชี 6,175 บาท Thu Mar 29 13:51:27 2018 มีนาคม 29, 2018, 01:51:27 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำคู่มือการเลี้ยงไส้เดือน 5,000 บาท.pdf 629 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำคู่มือการเลี้ยงไส้เดือน 5,000 บาท Tue Mar 20 08:17:23 2018 มีนาคม 20, 2018, 08:17:23 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 5,200 บาท.pdf 589 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 5,200 บาท Thu Mar 15 14:12:44 2018 มีนาคม 15, 2018, 02:12:44 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บข้อมูลพร้อมคีย์ข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์และแปรผลในโปรแกรมสำเร็จรูป 20,000 บาท.pdf 634 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บข้อมูลพร้อมคีย์ข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์และแปรผล Thu Mar 15 14:12:21 2018 มีนาคม 15, 2018, 02:12:21 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เค่าเครื่องถ่ายเอกสาร ริโก้ 11,235 บาท.pdf 596 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เค่าเครื่องถ่ายเอกสาร ริโก้ 11,235 บาท Wed Mar 14 10:29:26 2018 มีนาคม 14, 2018, 10:29:26 am
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 50,000 บาท.pdf 619 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 50,000 บาท Wed Mar 14 10:29:07 2018 มีนาคม 14, 2018, 10:29:07 am
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ 54,500 บาท.pdf 592 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ 54,500 บาท Wed Mar 14 10:28:49 2018 มีนาคม 14, 2018, 10:28:49 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโต๊ะจีน 22,500 บาท.pdf 614 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโต๊ะจีน 22,500 บาท Mon Mar 12 13:54:48 2018 มีนาคม 12, 2018, 01:54:48 pm
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จัดเตรียมสถานที่และกิจกรรมงานคือสู่เหย้า 33,300 บาท.pdf 635 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จัดเตรียมสถานที่และกิจกรรมงานคือสู่เหย้า 33,300 บาท Mon Mar 12 13:54:32 2018 มีนาคม 12, 2018, 01:54:32 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่และพิธีเปิด Management Fair 60,000 บาท.pdf 711 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่และพิธีเปิด Management Fair 60,000 Mon Mar 12 13:54:09 2018 มีนาคม 12, 2018, 01:54:09 pm
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »